033 – 47 55 999 info@degraaffadviseurs.nl

Urenadministratie

Een urenadministratie is niet alleen nuttig voor ondernemers die op uurbasis werken.

Het bijhouden van een urenadministratie kan u veel geld opleveren en wel om de volgende redenen:
indien u als ondernemer gedurende een jaar minstens 1.225 uur aan uw bedrijf besteedt (en indien u geen startende ondernemer bent dient u dit meer dan 50 %  van uw werkzame tijd te zijn) komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek van € 7.280 (2012). De Tweede Kamer heeft in 2011 een motie aangenomen om het urencriterium te vervangen door een omzetcriterium volgens een glijdende schaal. Bij een omzet van €10.000 of meer heeft men recht op de volledige zelfstandigenaftrek, bij €5.000 op de helft. Deze motie moet nog worden omgezet in wetgeving. Deze aftrek wordt de eerste drie jaren nog verhoogd met de startersaftrek van € 2.123 (2012). 
Deze aftrekposten leveren u direct belastingvoordeel op. Bent u aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder dan is de zelfstandigenaftrek voor u 50 % van de bovengenoemde bedragen.

Verder komen er andere ondernemersfaciliteiten binnen handbereik als u aan het urencriterium voldoet zoals onder andere de willekeurige afschrijving startende ondernemer, de oudedagsreserve, de stakingsaftrek en een aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

Met name in de startfase van een onderneming kan de hoeveelheid tijd die u in uw onderneming stopt soms niet in verhouding staan tot de gerealiseerde omzet. Het is daarom van belang om bij vragen van de belastingdienst aan te kunnen tonen dat u inderdaad aan het aantal uren heeft voldaan. Het aantal van 1.225 wordt niet herrekend indien u bijvoorbeeld per 1 juli start, dan nog dient u aan de 1.225 uur te komen. Echter ook de uren die u bijvoorbeeld besteedt aan voorbereiding, acquisitie, administratie en uw reistijd woon-werkverkeer tellen mee.
Daarom is het van belang om uw tijdsbesteding vast te leggen, werkt u dit regelmatig bij en bewaart u ook afschriften van korrespondentie, e-mails, bezoeknotities en dergelijke die deze urenadministratie verder kunnen ondersteunen. 

Hoewel de belastingdienst gezien de economische crisis heeft toegezegd in 2009 en 2010 enige soepelheid te betrachten bij het omgaan met niet-declarabele uren adviseren wij u toch deze administratie  bij te houden. 

Er is trouwens een versoepelde regeling 1) voor onderneemsters die met zwangerschapsverlof gaan en 2) ondernemers die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering starten. 
ad 1) gedurende het zwangerschapsverlof wordt ervan uitgegaan dat zij evenveel uren ten behoeve van de onderneming hebben gewerkt als in de periode voor het zwangerschapsverlof
ad 2) de startersaftrek wordt verhoogd en bedraagt in de eerste drie jaren achtereenvolgens € 12.000 € 8.000 en € 4.000 er geldt verder een verlaagd urencriterium van minimaal 800 uur.