033 – 47 55 999 info@degraaffadviseurs.nl

Startende ondernemer

Een aantal belangrijke zaken om te regelen voordat u van start gaat zijn :

 • een ondernemingsplan opstellen waarin u uw bedrijf vorm geeft en uw doelen formuleert
 • kies de rechtsvorm die het beste bij u en uw bedrijf past
 • meldt u aan bij de Kamer van Koophandel (KvK) en de belastingdienst
 • regel verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. Denk verder aan het verzekeren tegen bijvoorbeeld de gevolgen van diefstal, beschadiging en brand van de goederen die u voor uw bedrijf gebruikt.
 • zet een boekhouding op, administreer de tijd die u aan uw bedrijf besteedt, de kosten die u maakt en de
 • kilometers die u voor uw bedrijf verrijdt (ook als dat met de fiets of motor is). Een toelichting op een te
 • voeren administratiesysteem vindt u op deze site onder Administratie systeem
 • bewaart u alle uitgaven die u met het oog op uw bedrijf doet. Zorgt u dat u bonnen/facturen op naam van uw bedrijf heeft en pint u de uitgaven zoveel mogelijk van een aparte bankrekening die u alleen voor uw bedrijf gebruikt.
 • zorg dat u op de hoogte bent van de eisen die de diverse belastingen stellen aan uw bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld de factuureisen voor de omzetbelasting
 • zorg voor algemene voorwaarden die u hanteert bij het zaken doen met uw klanten
 • lees onze Administratieve Tips en Belastingtips
 • heeft u verder nog vragen neemt u dan contact met ons via onze Contactpagina

Informatiebronnen

Waar moet u als startende ondernemer nog aan denken en waar haalt u uw informatie vandaan ? Er is een veelvoud aan dingen die geregeld moeten worden variërend van het briefpapier en de visitekaartjes tot het ondernemingsplan en de boekhouding.  Het bovenstaande lijstje betreft slechts een aantal hoofdzaken en het is zeker niet volledig.

 • Er zijn ondernemerswijzers (boeken) verkrijgbaar. Hierin worden veel praktijkzaken in toegelicht en zo kunt u vrij snel een eerste overzicht krijgen van de verschillende zaken waar u mee te maken krijgt bij het ondernemen.
 • Bij de belastingdienst kunt u het zgn. “handboek ondernemen” downloaden waarin u informatie krijgt over de fiscale aspecten van het zaken doen.
 • Bij de organisatie NIBUD is het zgn. “geldboek” te downloaden. In dit boek vindt u informatie over inkomen uit onderneming en privéfinanciën en bijzondere voorzieningen voor ondernemers. Verder gaat het boek in op de financiële rechten en verplichtingen die het hebben van een onderneming met zich mee brengt.
 • Gaat u eens bij uw evt. branche organisatie te rade en praat u eens met concurrenten/collega’s die in dezelfde branche werkzaam zijn.
 • Op internet kunt u ook veel informatie vinden, let u echter op dat deze informatie nog geldig is, met name fiscale en technische informatie veroudert in de regel erg snel.
 • Zorgt u voor een goede adviseur waar u terecht kunt voor uw administratie en belastingzaken. De kosten van de adviseur worden in de regel snel terugverdiend doordat deze de mogelijkheden en onmogelijkheden van onder andere de belastingwetgeving kent. Hij kan u wijzen op de diverse aftrekmogelijkheden zodat de te betalen belasting uiteindelijk niet hoger dan noodzakelijk is. Zie onze Contactpagina