033 – 47 55 999 info@degraaffadviseurs.nl

Arbeidsrecht actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

  • Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens “andere omstandigheden

Een gemeente wenste de arbeidsovereenkomst met een werknemer die werkzaam was op basis van een “Melkert-baan” te ontbinden omdat als gevolg van bezuinigingen was besloten deze … lees verder.

  • Maatregel van WGA-eigenrisicodrager moet worden afgestemd op ernst van gedraging en mate van verwijtbaarheid

Een werkgever die als eigenrisicodrager de WGA-uitkeringen van zijn (ex-) werknemers zelf moest betalen, had aan een werkneemster bij wijze van maatregel wegens het schenden van …lees verder.

  • UWV is verplicht WGA-uitkering op eigenrisicodrager te verhalen

Een werkgever maakte tevergeefs bezwaar tegen besluiten van het UWV om de WGA-uitkering van een ex-werkneemster op hem te verhalen, omdat de werkgever verzuimd had bezwaar te maken tegen het besluit ...lees verder.

  • Door werknemer gevonden geldbedrag

De werkgever had geen recht op afgifte van een geldbedrag dat de werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden had gevonden. Een afvalverwerkingsbedrijf exploiteert een milieustraat, waar …lees verder.

  • Verzekeringsplicht bij arbeidsovereenkomst tussen ouder en kind?

In het geval van een arbeidsverhouding tussen een ouder en een kind is het bestaan van een dienstbetrekking, en derhalve verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen, niet langer een ...lees verder.