033 – 47 55 999 info@degraaffadviseurs.nl

Prinsjesdag archief

Prinsjesdagspecial 2019

Het Belastingpakket 2020 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2020 in werking moeten treden of vanwege de uitvoerbaarheid vóór die datum in het Staatsblad moeten zijn opgenomen.
Andere fiscale maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 of later in werking kunnen treden, worden ook voor zover deze op het moment van indienen van het pakket Belastingplan 2020 al bekend zijn, zo veel mogelijk opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 dat het komende jaar bij de Staten-Generaal wordt ingediend.

Prinsjesdagspecial 2018

‘Om vol vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken, moeten we daarom juist nu ons fundament versterken, en reserves aanleggen. Zo werkt het kabinet aan een sterker Nederland van ons allemaal, voor ons allemaal. Voor nu, en in de toekomst’, aldus Wopke Hoekstra, Minister van Financiën. Op de derde dinsdag van september 2018 werden de Miljoennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2019 aangeboden aan de Tweede kamer. ​Voor het volledig overzicht download het pdf bestand.

Prinsjesdagspecial 2017

“Dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt in een tijd van kabinetsvorming betekent dat terughoudendheid geboden is bij het indienen van nieuwe voorstellen. Dat ontslaat de regering niet van de plicht te doen wat in het landsbelang is. Bijsturing is altijd nodig om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen”, aldus de Koning in zijn troonrede. Op de derde dinsdag van september 2017 werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. ​Voor het volledig overzicht download het pdf bestand.

Prinsjesdagspecial 2016

“We hebben heel veel om trots op te zijn en op verder te bouwen.” Daarmee opende de Koning de troonrede op Prinsjesdag. Op de derde dinsdag van september 2016 werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingpakket met fiscale maatregelen voor 2017 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen. Voor het volledig overzicht download het pdf bestand.