033 – 47 55 999 info@degraaffadviseurs.nl

​Boeten belastingdienst

De belastingdienst kan u een boete opleggen indien u niet of niet tijdig aangifte doet en als u niet of niet tijdig belasting betaalt. Hieronder leest u meer over de verschillende boeten. De opgelegde boeten worden in de regel hoger naarmate men herhaaldelijk in de fout gaat.

Aanslagbelastingen
Te late aangifte inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting
De boete bij een te laat ingediende aangifte is € 226. Bij een tweede vergrijp wordt de boete voor de inkomstenbelasting € 984.

Te late aangifte vennootschapsbelasting
De boete bij een te laat ingediende aangifte is de eerste en de tweede maal € 2.460. Bij stelselmatig verzuim kan de boete tot maximaal € 4.920 opgelegd worden.
Een boete kan alleen worden opgelegd als geen gevolg wordt gegeven aan de aanmaning om binnen tien werkdagen alsnog aangifte te doen.

Betaling inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting
De boete wegens niet, niet volledig of te laat betalen is maximaal € 4.920

Aangiftebelastingen
Aangifte loonheffingen en omzetbelasting
U krijgt een boete als u niet of te laat aangifte loonheffingen of omzetbelasting doet. Ontvangt de belastingdienst uw aangifte na de coulancetermijn (7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum) of helemaal niet, dan krijgt u een boete van € 61. Bij stelselmatig verzuim kan een boete tot € 4.920 worden opgelegd.

Betaling loonheffingen en omzetbelasting
Ontvangt de belastingdienst uw betaling niet, niet volledig of na de coulancetermijn ( 7 kalenderdagen na de uiterste betaaldatum) dan kunt u een boete krijgen van 2% van het niet of te laat betaalde bedrag, met een minimum van €50 en een maximum van €4.920.