033 – 47 55 999 info@degraaffadviseurs.nl

​Boeten belastingdienst

De belastingdienst kan u een boete opleggen indien u niet of niet tijdig aangifte doet en als u niet of niet tijdig belasting betaalt. Hieronder leest u meer over de verschillende boeten. De opgelegde boeten worden in de regel hoger naarmate men herhaaldelijk in de...
Belastingtips

Belastingtips

Zijn oude belastingaanslagen te hoog ?Heeft u een aanslag inkomsten en/of vennootschapsbelasting ontvangen waarvan blijkt dat deze niet correct is dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Is die termijn reeds verstreken ? Er is dan...
Belastingtips

​​Aangifte doen

Aangifte inkomstenbelasting Heeft u geen aangiftebiljet ontvangen bent u verplicht om deze aan te vragen indien u over 2014 meer dan € 44,- moet bijbetalen. Dit kan zijn doordat u meerdere werkgevers heeft of meerdere pensioenuitkeringen of doordat u neveninkomsten...