033 – 47 55 999 info@degraaffadviseurs.nl

Ontslag wegens gratis koffie

Een transportbedrijf heeft een koffieautomaat waaruit personeel en externe chauffeurs voor twintig tot dertig cent dranken kunnen halen. Dat kan gratis met een sleutel, die de kantoormanager beheert. Het bedrijf staat gebruik van de sleutel incidenteel toe. Een werknemer gebruikt een half jaar in het geheim een kopie van deze sleutel, valt door de mand en wordt op staande voet ontslagen.

De werkgever claimt wegens het ontslag op staande voet van de werknemer de zogenaamde gefixeerde schadevergoeding. Die is gelijk aan het loon dat de werkgever had moeten betalen als er normaal zou zijn opgezegd.

Standpunt medewerker
De werknemer is het daar niet mee eens, hij eist transitievergoeding plus het achterstallige loon. Volgens de werknemer heeft hij zijn sleutel gekregen van een collega, omdat hij ’s avonds en ’s nachts ging werken, zodat hij niet van de kantoorsleutel gebruik kon maken. Omdat het normaal was dat het personeel zonder kosten warme dranken uit de automaat kon halen, heeft hij de sleutel aangenomen en gebruikt. De reactie van de werkgever was buiten proportie. De prijs van de dranken is zeer laag. Bovendien functioneerde de medewerker goed. Het had bij een waarschuwing moeten blijven.

Standpunt werkgever
Het komt sporadisch voor dat een chauffeur geen kleingeld bij zich heeft. Als hij dan vraagt of hij koffie mag, dan vindt de werkgever het bij uitzondering goed dat hij met de sleutel gratis koffie neemt.

De werkgever heeft de werknemers er bij herhaling op gewezen diefstal niet te tolereren. Diefstal, zelfs van zaken zonder financiële waarde (zoals afgedankte apparaten) is onaanvaardbaar.

De medewerker maakte alleen gebruik van zijn sleutel, indien de leiding dat niet zag. Hieruit blijkt dat hij zich er van bewust was dat hij zich schuldig maakte aan diefstal.

Oordeel rechter
Volgens de rechter heeft de medewerker zich schuldig gemaakt aan diefstal. Daarmee is sprake van  ernstig verwijtbaar handelen. Het feit dat het per kopje koffie om steeds een gering bedrag is gegaan, leidt niet tot een ander oordeel. Vast staat immers dat het transportbedrijf haar werknemers nog drie maanden voor het ontslag expliciet heeft gewaarschuwd diefstal niet te accepteren en degenen die zich daaraan schuldig maken hard aan te pakken, met ontslag op staande voet. De medewerker is ondanks deze niet mis te verstane waarschuwing gebruik blijven maken van zijn valse sleutel. Het verzoek met betrekking tot de transitievergoeding wordt daarom afgewezen.

De werkgever heeft de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer heeft zich niet tot de kantonrechter gewend met het verzoek om dit ontslag te vernietigen. Het ontslag is derhalve onherroepelijk. De werknemer heeft door opzet of schuld aan de werkgever een dringende reden gegeven om hem op staande voet te ontslaan. Daarom heeft de werkgever terecht de gefixeerde schadevergoeding geclaimd.

Kortom, de werknemer verliest op alle punten en wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Tip: Regelmatig communiceren van zero tolerancebeleid ten aanzien van bijvoorbeeld diefstal – ook van zaken van geringe waarde – ondersteunt de mogelijkheid van ontslag op staande voet zonder transitievergoeding als iemand zich er toch schuldig aan maakt.

Andere nieuwsberichten

Aanzegvergoeding onredelijk?

Een magazijnbeheerster heeft een tijdelijk contract dat met een jaar wordt verlengd tot 1 april 2019. In de herfst van 2018 hoort ze van de directeur dat haar contract om financiële redenen na 31 maart 2019 niet verlengd zal worden. Ze gaat solliciteren en krijgt...

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Een ondernemer koopt met drie andere participanten een pand. Een deel financiert hij met een banklening. Ze laten een aannemer het pand verbouwen tot zestien appartementen. Ook vragen en krijgen ze een subsidie voor verbouwing van kantoorruimte naar woningen. De...

Veiligheidsmanager valt: werkgever aansprakelijk?

Een ervaren projectleider, belast met toezicht op de veiligheid, valt door het dak van een loods doordat de valbeveiliging niet was aangebracht. Hij overlijdt. Zijn weduwe stelt de directeur van de inmiddels failliete werkgever persoonlijk aansprakelijk voor de...

Opnamen uit BV belast

De schuld in rekening courant van een directeur aan zijn BV loopt in zes jaar op van bijna 1 miljoen naar bijna 1,7 miljoen euro, inclusief bijgeschreven rente. Er is geen schriftelijke overeenkomst, geen aflossingsschema en er zijn geen zekerheden gesteld. De...

Belastinguitstel corona tot 1 januari aanvragen

Hebt u nog geen uitstel voor de betaling van belastingschulden verzocht, of wilt u dat nogmaals doen? U kunt tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. Als u aan de voorwaarden voldoet, komt u daarnaast in aanmerking voor de...

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-breed

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen hiermee opnieuw een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. Welke aanpassingen gelden voor het vierde kwartaal van 2020?...

Rekening-courant eigen BV wordt onzakelijk

Een kapper drijft een kapperszaak in een VOF met zijn echtgenote. Daarnaast heeft hij een BV met een nieuwe winkelformule gericht op verkoop van haarverzorgingsproducten. De VOF en de BV sluiten een rekening courantovereenkomst. Na enige jaren verkoopt de BV de...

NOW 3 aanvragen

Van 16 november tot en met 13 december 2020 kunt u als werkgever de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3) aanvragen. Voor het aanvragen van NOW 3 maakt het niet uit of u ook NOW 1 of NOW 2 hebt aangevraagd of ontvangen. Het gaat bij NOW 3...

Toezicht arbeidsrelaties zzp-ers

Elk halfjaar stuurt het kabinet de Tweede Kamer een update rond de voorgenomen maatregelen rond het werken als zelfstandige. Er is mede vanwege de coronacrisis sprake van een aangepast tijdpad. Zo start de beoogde pilot met de webmodule pas in januari 2021. Deze gaat...